• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
mantıku't tayr - feridüddin attar
" iranlı sufi şair ferîdüddîn-i attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. eserde gazali'nin xii. yüzyılda yazdığı risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. ali şîr nevaî, attar'ın eserine nazire olarak lisânü't-tayr eserini kaleme almıştır.

tasavvuf edebiyatının başlıca eserlerinden olan mantıku't-tayr'da kuşlar ile ilgili bir hikâye kullanılarak, çeşitli semboller aracılığıyla tasavvufun temellerini, önemli prensiplerini ve tasavvufî yaşam ile inancı anlatılmaktadır. 4724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir."


  1. kitabın içerisinde kuşlar kendilerinin de bir padişahı olması gerektiği inancıyla simurg'u aramaya çıkarlar, yapıtta olay örgüsünden ziyade klasik şark anlatımı esasıyla kıssadan hisselerin olduğu bilgece öykü anlatımları çokça yer tutar, elbette sembolik bir eserdir, kuşlar yol boyunca tasavvufta yer alan bir takım makamlara ulaşıp olgunluğa erişirler.
  2. arapça kuş dili demektir. eserde bu atıfla türlü alegori oluşturulmuştur ve türünün en etkileyicilerindendir.
    t
  3. bir solukta ama sindire sindire biter, yetmez doyamazsınız bir daha okursunuz simurg yolunda yitip gidenleri gördükçe etkilenir, eseri başucu kitabı yaparsınız.