mantıku't tayr - feridüddin attar - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (9.00)
mantıku't tayr - feridüddin attar
" iranlı sufi şair ferîdüddîn-i attâr tarafından kaleme alınmış bir manzum eserdir. eserde gazali'nin xii. yüzyılda yazdığı risaletü't-tayr adlı eserden yararlanılmıştır. ali şîr nevaî, attar'ın eserine nazire olarak lisânü't-tayr eserini kaleme almıştır.

tasavvuf edebiyatının başlıca eserlerinden olan mantıku't-tayr'da kuşlar ile ilgili bir hikâye kullanılarak, çeşitli semboller aracılığıyla tasavvufun temellerini, önemli prensiplerini ve tasavvufî yaşam ile inancı anlatılmaktadır. 4724 beyitten oluşan mesnevi tarzında yazılmış bir eserdir."

Sonuç bulunamadı.