atmosfer - youreads 1. uzay boşluğunda serseri gibi dolanan yabancı cisimlere (bkz: meteor) karşı dünyayı koruyan kalkan.
  baran
 2. --yer çekimi, dünyada bulunan gazların uzaya kaçmasını önler.
  --bu gazlar yer çekimi etkisi ile özgül ağrlıklarına göre katman katman şekillenir.
  --milyonlarca yıllık bir bu süreçte, diğer gazlardan daha çok bulunan su buharı da dünyadaki çukurları doldurur.
  --daha sonra bitkiler gelişir. fotosentez yaparlar, böylece oksijen miktarı artmaya başlar.
  --oksijen fazlalığı ozon'un oluşma sürecini başlatmış olur.
  --ozon, zararlı güneş ışınlarının yeryüzüne düşmesine engel olur.
  --böylece yaşam için uygun ortam oluşmaya başlar.
  işte bu ortamı oluşturan dünyayı saran bu gaz kütlesine atmosfer denilir.
  sevgili arkadaşlar, bu milyonlarca yıllık bir süreçtir.
  bu milyonlarca yıllık süreci 50 yılda yıkabilen güç ise ''insan''dır.(bkz: sera gazları)