becayiş - youreads

  1. karşılıklı olarak yer değiştirme, birbirinin yerine geçme anlamlarını taşıyan farsça kökenli sözcük.