1. bilimsel yöntem fen alanında yeni bir bilgi edinmek amacı ile oluşturulan bir sistem, bir yaklaşım yöntemidir. bilimsel yöntemi değerli kılan, insanların bu yöntem sayesinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasıdır.

  bilimsel yöntem bir kaç aşamadan oluşur,

  1-fenomenin gözlenmesi
  fenomen, insanın duyuları ile algıladıklarıdır. rüzgarı hissetmek, güneş ışınlarının tenimizi ısıtması, attığımız topun zıplaması birer fenomendir.

  2-hipotez
  fenomen için yaptığımız gözlem, deneyim ve bilgilerimiz doğrultusunda bir takım çıkarımlarda bulunmamıza sebep olur. çıkarımlarımız aslında birer hipotezdir.

  3-hipotez tahminleri
  hipotezlerimizi geliştirmek adına yapılan çalışmalardır, tahminlerde bulunmak için hipotezler baz alınır.

  4-deneyler ve ek gözlemler
  geliştirilen hipotezler sonucu oluşan tahminler deneyler ve ek gözlem teknikleri ile test edilmeli, gerekiyorsa hipotez deney sonuçlarına doğrultusunda düzenlenmelidir.

  5- hipotez tahminleri ve deneyler arasında herhangi bir tutarsızlık kalmayacak şekilde 3. ve 4. maddeler tekrarlanır.

  hipotez tam tutarlılık sağladığı zaman, diğer hipotez sahiplerinin akıl yürütmelerini sağlayacak kuramı oluşturur.