birleşmiş milletler - youreads  1. kurulduğundan beri emperyalist devletlerin uşaklığını yapan 5 devletten herhangi birinin görüşünün diğer onlarca devletten daha önemli olduğu kurumsu.
  2. almanya'ya savaş ilan etmiş ülkeler tarafından nisan-haziran 1945 döneminde abd'nin san francisco şehrinde yapılan san francisco konferansında kurulmasına karar verildi.

    aralarında türkiye'nin de bulunduğu 50 ülke bu konferansa katıldı ve birleşmiş milletler anayasasını oluşturdu. bu anayasa birleşmiş milletlerin 24 ekim 1945 tarihinde londra'da toplanan ilk genel kurulunda onaylandı.
  3. (bkz: the united nations) (türkçe kısaltması: bm)

    ıı. dünya savaşı sonrasında dünya barışını ve dünya güvenliğini korumak, milletler arası ekonomik, ticarî, sosyal ve kültürel iş birliği oluşturmak, milletler arası adaleti, ekonomik ve sosyal kalkınmayı sağlamak amacıyla kurulmuş ve bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere zamanla kendi içinde farklı örgütlenmelere ayrılmış beynelmilel örgütlenme yapısı.

    günümüzde belirgin bir biçimde amacına hizmet edemeyen, hiyererşik yapısından ve tutumundan arındırılamayan, kendini yenileyemeyen bir örgütlenme yapısı içerisinde olmakla birlikte, hemen hemen tüm kongre ve toplantıları altın günü mantığında geçtiğinden faaliyetlerinin de hayli kısır bir hâl aldığı söylenebilir.