1. (bkz: verecek)

    iki ya da daha çok kişi arasındaki karşılıklı yükümlülük.