cumhurbaşkanına hakaret - youreads

 1. "madde 299 – (1) cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) verilecek ceza, suçun alenen işlenmesi halinde, altıda biri; basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, üçte biri oranında artırılır. (değişik 2. fıkra: 5377 – 29.6.2005 / m.35) (2) suçun alenen işlenmesi halinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.

  (3) bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, adalet bakanının iznine bağlıdır."

  şeklinde, anayasada yer alan ve ihlâl edildiği kararı verildiği taktirde ceza alabileceğiniz kanun.

  buraya bu konuyla ilgili dava sürecinde yaşanılanlar için edit gelecek. emsal teşkil etmesi açısından sorusu olanlar için fikir verir, yönlendirici olur.
 2. özellikle günümüz ülkesinde yapılmasının hatrı sayılır şekilde cezası olan hareket. abi sakin. sinirleri koruyun. biliyorum zor ama sakin
 3. kanun değil bir kanun maddesidir. anayasa'da değil türk ceza kanunu'nda yer almaktadır. suçlar ve cezalar, ceza kanunumuzda belirtilmiştir. bu kanunda tanımlanmayan bir suç, suç olarak kabul edilmemektedir. anayasa ise devlet teşkilatlanmasını, devletin nasıl yönetileceğini, kişi hak ve hürriyetlerini gösteren temel bir kanundur.

  bu maddede adalet bakanı izni kritik noktadır. zamanında kamuoyunda türklüğe hakaret olarak bilinen 301. maddeye de adalet bakanı izni şartı getirilmiş ve bu madde üzerindeki tartışmalar giderilmişti. burada şu önemli; ihlali her gerçekleştiren(suçu işleyen her kişi) yargılanmayacak, ciddi görülen, yargılamaya gerek duyulan ve izin verilen ihlaller yargılama konusu olacaktır.