dalyan - youreads

  1. denizlerin, göllerin ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağlarla, tellerle ve kazıklarla yapılan balık avlama yeri. balık sürülerinin güzergâhları üzerine kurulan büyükçe ağ. (mecazen) uzun boylu.

    not: kelimenin kökeni italyancadır.