1. "yalanlı dolanlı alçak doğruca yaşanmamış bir
  bir gözsüz kulaksız elsiz ayaksız güdük bir gün
  bütün yitiklerim karalarım üst üste üst üste bütün karışıklığım
  gelip geçtiğim macera şu kadar binler yıllık
  şu kadar binler yıllık karalarım karışıklığım üst üste
  usul usul insan insan ölüm ölüm üst üste
  şu kadar güneş şu kadar su şu kadar su yılanı şu kadar düzen
  ben sebepliyim denizlere aylara kavgalara umursuzluğa
  bir maviyi durup dururken birine benzetiyorum
  bir balığın ağzını anıyorum durup dururken
  serinliyorum

  ben üç yer tasarlamıştım üçü de sana bana uygun
  biri günebakanlarda biri otuz yaşta birini sorma
  birini sorma gün gelir ben söylerim
  daha usta olurum daha yiğit o zaman söylerim
  bu kırgın karanlığı bir ışıtalım ilkin
  yeniden şehirler kuralım şimdikilerine benzeyen
  baştan başlayalım susamlara ekmeklere deniz aşırılarına
  sevmelere

  gidip dönelim
  belki bir yerde bir tohumda bir durumda belki
  belki o ses o yudum o yumuşak döşekler yeşil yeşiller
  ben taş çekerim yılmam çamur kararım yol döşerim
  bakarsın göneniriz gidip dönelim
  ben yılmam taş çekerim çamur kararım ben
  senin de gürül gürül saçların var nasıl olsa."