din üstüne - david hume - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (6.00)
Yazar david hume
din üstüne - david hume
''üstün varlığın bilgisine erişebilmek ve doğanın görünür işlerinden, öylesine yüksek bir bilgi olarak, onun ulu yaratıcısını çıkarsama yeteneğiyle donatılmış olmak, insan aklı için ne soylu bir ayrıcalıktır! fakat bir de madalyonun tersini çevirin. çoğu ulusları ve çoğu çağları araştırın. uygulamada dünyaya egemen olan dinsel ilkeleri inceleyin. bunların, hasta insanların rüyalarından başka bir şey olduklarına pek inanamazsınız; ya da belki, bunları, kendini "akıllı" sıfatıyla onurlandıran bir varlığın ciddi, kesin dogmatik bildirimleri olmak yerine, daha çok, insan kılığına girmiş maymunların saçma sapan oyunları sayarsınız.
lafa gelince, insanların söylediklerini dinleyin: kendi dinsel inançları kadar kesin bir şey yoktur. yaşamlarını inceleyin; bunlara en küçük bir inanç beslediklerini düşünemezsiniz bile.''


  1. iskoç filozof david hume’un, tek tanrılı dinlerin ve herhangi bir yaratıcı gücün varlığına dair rasyonel bir temellendirme getirilebilir mi sorusuna cevap aradığı 2 denemesinin tek bir kitapta birleştirildiği yapıt. kendisine göre din ile ilgili her soruşturma, onun akıldaki temeli ile insanın doğal yapısındaki kökeninin sorgulanması çevresinde döner ve bu sorulardan ikincisi dinin doğal tarihi, ilki de doğal din üstüne söyleşiler adlı denemelerinde irdelenir. beriki denemesinde hume’un tutumu ironiktir; bu skeptik filozof, daha baştan doğanın tüm çatısının yaratıcı bir gücün varlığına işaret ettiğini söyleyerek, dikkatli ve akıllı okuyucuları diyaloğun semantik bütünü bakımından uyarmaktadır.