düşünülen her şey vardır - youreads

  1. elea okulunun kurucusu parmenides'in, bir şeyin nasıl ve ne şekilde var olabileceği soruları üzerine ortaya koyduğu görüş.
  2. sevgili parmenides ey!

    düşünmemeyi düşünürsem oluşacak paradoksun varlığını nasıl fasıllarla konuşalım?
  3. var olanlar düşünüldüğü için mi vardır ki düşünülen her şey var olsun?