esef - youreads

  1. arapça kökenli bir kelimedir. maalesef ve teessüf kelimeleri de aynı köktendir. üzüntü, tasa, yerinme, acınma, pişmanlık gibi anlamlara gelebilir. türkçede 'esefle kınamak' şeklinde kullanımı yaygındır ki bu da 'üzülerek kınamak' demektir.
  2. kınamaya yaran şey. o olmadan kınanmaz.