fizibilite - youreads

  1. bir planın, tasarının yahut girişimin uygulanabilirliğinin önceden tespit edilmesi, gerçekleştirilebilirliği ile ilgili mevcut şartların ve olanakların uygunluk/yeterlik analizlerinin yapılması.

    uygulanabilirlik veya uygulanabilirlik çalışmalarının tümü demektir. (bkz: uygulanabilirlik)