flojiston - youreads

  1. yanan ve yakan anlamlarına gelen yunanca kökenli kavram.

    ***

    yanma olayını ve paslanma sürecini açıklamak için xvıı. yüzyılda simyacı johann joachim becher tarafından ortaya atılan ve meslektaşı georg ernst stahl tarafından geliştirilen bir teoridir. yaklaşık bir asır boyunca geçerliliğini koruduktan sonra çürütülmüş ve bilimsel geçerliliğini tamamen yitirmiştir.