fuzuli paradoksu - youreads

 1. "ger dese fuzuli ki güzellerde vefa var,
  aldanma ki şair sözü elbet yalandır."

  şimdi şair sözü yalansa o zaman fuzuli'nin sözü yalandır ve aldanmamak gerekir. bu durumda fuzuli yalan söylemekte olduğuna göre güzellerde vefa yoktur.

  fuzuli yalan söylediğine göre şair sözü doğrudur ve fuzuli doğruyu söylemektedir. bu sefer dizedeki önermeye inanırız ve tekrar en başa dönmüş oluruz.

  fuzuli reyiz döktürmüş resmen.

  ekleme: üstad konuştu, paradoks değilmiş :)
 2. ortada paradoks olmayan fuzuli'nin şahane beyitlerindendir.

  klasik şiiri yorumlamadan önce geniş bir bilgi birikimi gerekir. çünkü şairler, kur'an-ı kerim'den, astrolojiye kadar pek çok kaynağa atıf yaparak şiir söyler.

  yukarıda bahsi geçen beyit, leyla ve mecnun mesnevisinde tegazzül bölümüdür. şairler uzun mesnevilerde okuyucuyu sıkmamak için araya gazel, kaside, tardiyye gibi nazım şekilleriyle söylenmiş şiirler koyarlardı.

  kays, leyla'nın aşkıyla balataları sıyırınca fuzuli, kays'ın annesinin ağzından bu dizeleri döküverir, yani anası oğluna hitaben söylüyor tüm gazeli:

  cân verme gam-ı aşka ki aşk âfet-i candur
  aşk âfet-i can olduğu meşhûr-i cihandur

  sûd isteme sevdâ-yı gam-ı akşda hergiz
  kim hâsıl-ı sevdâ-yı gam-ı aşk ziyandur

  her ebrû-yı ham katlüne bir hançer-i hun-rîz
  her zülf-i siyeh kasduna bir ef’i yılandur

  yahşi görünür sûreti meh-veşlerin ammâ
  yahşi nazar ettikte serencâmı yamandur

  aşk içre azâb olduğın andan bilürem kim
  her kimse ki âşıktır işi âh ü figândur

  yâd etme kara gözlülerin merdüm-i çeşmin
  merdüm deyip aldanma ki, içtikleri kandur

  ger derse fuzûlî ki güzellerde vefâ var
  aldanma ki şâir sözi elbette yalandur

  yani "eğer fuzuli, 'güzellerde vefa var' diyorsa aldanma çünkü şair sözü kesinlikle yalandır" diyen mecnun'un anası.

  bu arada ger, eğer anlamına geliyor.