genç şehir - youreads

  1. 2008 - 2010 seneleri içersinde samsun'da gerçekleştirilmiş bir sivil toplum gençlik çalışmasıdır. projenin amacı, özellikle üniversiteli gençlerin, eğitim hayatları dolayısıyla yaşadıkları bir şehirdeki barınma, ulaşım, spor ve sosyal aktivite alanları gibi temel gereksinimlerinin ne derecede karşılandığını sorgulamalarını sağlamaktır.

    gençlerin, yaşadıkları şehrin yerel yönetiminde ve kent konseyinde söz sahibi olmalarını sağlayacak, bir şehrin dizaynında gençlerin katılımına, fikirlerine ve girişimlerine de yer verecek bir sosyal ve yönetimsel altyapı ilişkisi oluşturmaya çalışmak, genç şehrin uğraş verdiği ve kısmen başarı sağladığı girişimleri olmuştur. gençlerin, sahip oldukları potansiyellerle hem kendilerine hem de bir şehrin gelişimine katkı sağlamaları da amaç edinilmiştir.

    (bkz: toplum gönüllüleri vakfı) (bkz: gençlerin katılımı) (bkz: genç plus)