george bernard shaw - youreads  1. "bir aptalın beyni maalesef; felsefeyi saçmalığa, bilimi hurafeye, sanatı da ukalalığa yorar."

    sözünün sahibi.
  2. sanat toplum içindir anlayışını benimseyen fakat man n superman oyunuyla aslında bu anlayışın dışına çıktığını düşündüğüm, kadın sorununa hem kadının toplumdaki yeri hem de kadının üreme içgüdüsü gibi zıt konularda eğilmiş oyun yazarı
    realisttir
    ben pek haz etmem