1. zavalli çoban
  bundan yıllarca önce, köyün birinde yetim bir çoban yaşarmış. anası, babası, kimi kimsesi yokmuş. sabahları gün ağarırken kalkar, ekmeğini, soğanını, peynirini, kavalını torbasına koyar, koyunlarını evinin yanındaki ağıldan çıkarır, eline sopasını alır, köpeği karabaş’ la birlikte erkenden yola çıkarmış. çimenin, çayırın bol olduğu yerlerde koyunları otlatır, öğle üzeri dere kenarında oturup yemeğini yedikten sonra kendi yaptığı kavalı çalar, türkü çağırırmış. akşamüstü gün kararırken koyunları toplar, evine geri dönermiş. bu böyle haftalarca, aylarca sürmüş.

  bir gün sabah erkenden koyunlar önde, kendisi arkada giderken yol kenarında sırma saplı, altın yaldızlı bir kaval bulmuş. kavalı yerden almış, öttürmüş, sesi pek hoşuna gitmiş: “ bizim köyden kimsenin böyle kavalı yoktu. herhalde yabancı birisi düşürmüş olacak, diye düşünmüş. kavalı ben buldum, benim oldu “ demiş. eski kavalı atmış, yeni kavalı çalmaya başlamış. daha sonraki günlerde işleri ters gitmeye başlamış. koyunlarını hastalık kırıp geçirmiş. elli koyundan iki ay içinde beş koyun kalmış. zavallı çoban çok sıkıntılı günler geçirmeye başlamış. koyun sütü içemez, peynir yapıp yiyemez, soğan bile alamaz duruma gelmiş. ekmeğe su katık eder olmuş. bizim koyunlar da hastalanmasın diye komşuları gelip gitmez olmuşlar.

  bir gün öğle vakti yemeğini yedikten sonra sırma saplı, altın yaldızlı kavalı çalarken uykuya dalmış. saatler sonra köpeği karabaşın havlamasına uyanmış. bakmış kalan beş koyunu kurtlar götürüyor. sopasını kaptığı gibi kurtların peşine düşmüş, yetişememiş. yorgun argın, üzgün, perişan bir şekilde uyuyup kaldığı yere dönmüş. başlamış dövünmeye, söylenmeye: “ vah benim kara talihim, kötü kaderim, alınyazım. ne güzel bir sürü koyunum vardı. ne güzel geçinip gidiyordum. hastalık aldı götür hepsini.bari şu beş koyunu kurtlar kapmasaydı. kuru ekmeğe de razıydım… vay benim yoksulluğum, vay benim alınyazım..” diye dövünüp ağlarken aniden yan tarafında: “ zavallı çoban neden kadere bu kadar isyan edersin? kader hep kederle gelir, bilmez misin? yoksulluk alınyazısı değildir “ diyen tatlı bir genç kızı duymuş. çok şaşırıp ayağa kalkmış, etrafına bakınmış, kimseler yokmuş. “ öyleyse bu ses nereden geldi? “ diye düşünmüş. yine aynı genç kız sesi: “ zavallı çoban, ben kavalın içindeyim ” demiş. bunun üzerine çoban: “ kavalın içinde misin?..kaval konuşur mu?..hem oraya nasıl girdin? ” diye sormuş.

  genç kız sesi: “ ben bu ülke padişahının kızı prenses nazlı’yım. saray büyücüsü herkese kötülük yapmaya başladığı için babam büyücüyü saraydan kovdu. saray dışında gezintiye çıktığım bir gün büyücü intikam almak için muhafızlarımı öldürüp beni kaçırdı. kara ormandaki kulübesinde bana sihirli şerbetler içirtip büyü yaptıktan sonra beni bu kavalın içine hapsetti. sonra da “bu kavalı bulup çalanın işleri rast gitmesin, her şeyini kaybetsin ” diye beddualar etti.büyücünün büyüyü her gün dua ederek aynı seviyede tutması gerekiyordu.herhalde benim konuşabilmem büyücünün son günlerde dua etmeyi unutmasından meydana geldi. bu büyücünün büyük işler peşinde olduğunu, babamı tahtından indirip yerine geçtikten sonra komşu ülkelere saldırıp, savaş çıkarmayı planladığını gösteriyor. şimdi beni saraya götür..”

  zavallı çoban kaval elinde, yanında köpeği karabaş’ la beraber günlerce yol yürüdükten sonra başkente varmış. tahta bir sandığın içine kavalı koymuş. saraya gitmiş. prenses nazlı’ dan haber getirdiğini söyleyince padişahın huzuruna çıkarmışlar. zavallı çoban tahta sandığı masanın üstüne koymuş. sandıktaki kaval konuşmaya başlamış: “ baba, ben prenses nazlı’ yım. saraydan kovduğun büyücü beni kaçırdı, büyü yaptı ve beni bu sandığın içindeki kavala hapsetti. kara ormandaki kulübesinde yaşıyor. büyük kötülükler planlıyor. ancak büyücünün ölmesi beni eski halime döndürebilir. bu sandığı odama çıkarın. zavallı çoban büyü yüzünden çok sıkıntı çekti, her şeyini kaybetti. kendisini yedirin, içirin, giydirin; iki kese de altın verin, rahat etmesini sağlayın..”

  padişahın ilk şaşkınlığı geçtikten sonra komutanına gerekli emirleri vermiş. komutan askerlerle birlikte gidip büyücüyü kara ormanda yakalayıp öldürmüş. büyücünün ölmesi ile büyünün tılsımı bozulmuş. büyü yeni dualarla beslenemediği için prenses nazlı birkaç gün sonra altın yaldızlı kavalın içindeki hapis hayatından kurtulmuş. eski haline dönmüş, genç ve dünya güzeli bir kız olmuş. zavallı çoban sarayda okuma-yazma öğrenmiş, bilgi ve becerisini geliştirmiş. devlet yönetimi hakkında kitaplar okumuş, dersler almış. sonraki yıllarda yaşlı padişah vefat edince prenses nazlı “ kraliçe “ olmuş, zavallı çoban’ a “ vezir “ lik rütbesi vermiş. vezirçoban, ülkenin ilerlemesine, yoksulluğun azalmasına, insanların hakça ve mutlu olarak yaşamalarına çalışmış.

  son

  yazan: serdar yıldırım
 2. gökbilimine merakli padişah
  bundan yıllarca önce gökbilimine meraklı bir padişah yaşarmış. vaktinin çoğunu sarayın yanına inşa ettirdiği gözlemevinde geçirirmiş. o zamana kadar gökyüzü, yıldızlar, uzay, astronomi hakkında yazılmış ne kadar kitap, çizilmiş ne kadar harita varsa bunları mutlaka kitaplığında bulundurmak istermiş. başka ülkelerin müneccimlerini, astronomlarını sarayında toplar, aralarında yaptıkları tartışmalara kendisi de katılırmış. dünyanın varoluşundan yaşadıkları zamana kadar geçirdiği evreler, insanın dünyadaki macerası, gezegenlerde hayat olup olmadığı gibi pek çok soruya cevap ararlarmış.

  günlerden bir gün, acemistan sarayındaki ebu salip efendinin bir çeşit teleskop icat ettiği ve bununla birçok yeni yıldız keşfettiği haberi duyulur. padişah vezirini huzura çağırır: bu yeni keşfedilen yıldızların biçimleri, durumları neymiş bilmek isteriz. tez acem sarayına elçi gitsin. ebu salip efendi buyursun gelsin, misafirimiz olsun, diye emretmiş.

  aradan günler, haftalar geçmiş. padişahın elçi aracılığıyla gönderdiği mektuptaki şartları olumlu bulan ebu salip efendi, acem şahından izin almış, yola çıkmış. gökbilimine meraklı padişah konuğunu sarayın kapısında karşılamış. sarayda ebu salip efendinin keşfettiği yıldızlar hakkında anlattıkları padişahı çok meraklandırmış. yıldızların en büyüğüne kendi adının verildiğini duyan padişah, heyecandan yerinde duramaz olmuş. bir an önce teleskopun bir eşini de burada yapmasını istemiş. ertesi gün sarayın yanındaki gözlemevine gitmişler. ebu salip efendi malzemeleri yetersiz, gözlemevini de küçük bulmuş. daha büyük bir gözlemevi yaptırmak istemiş. padişahtan gerekli izni alan ebu salip efendi saraydan oldukça uzakta bulunan bir dağın yamacında yeni gözlemevinin inşaatını başlatmış. kendisi de yakındaki bir köye yerleşmiş.

  gözlemevinin yapımı aylarca sürmüş. harcanan para tahminlerin çok üstüne çıkmış. devlet hazinesinde para kalmamış. padişah halkından dört beş sene sonrasının vergilerini istemeye başlamış. halk büyük sıkıntılar içinde kalmış. ellerindeki avuçlarındaki son kuruşlarını gözlemevinin yapımı için veren halk çaresizlik içine düşmüş. vergi tahsildarları ile aralarında çatışmalar çıkmış. padişah gaflet uykusundan uyanamamış. yapılan uyarıları umursamaz görünmüş. yeni keşfedilen yıldızların ve adının verildiği büyük yıldızın saçmakta olduğu ışık gözlerini kamaştırmış. sarayında yapılan ara sıra ebu salip efendinin de katıldığı konusu uzay, yıldızlar, astronomi olan toplantıları daha bir can kulağı ile dinler olmuş.

  yaz günlerinden birinde, padişah iki adamı ile birlikte kıyafet değiştirerek bir köye gitmiş. köyün sahibi; otuz yaşlarında, dürüst, iyi kalpli, mert bir adammış. padişah ve iki adamını evine davet etmiş. yemekler yenmiş, ayranlar içilmiş, koyu sohbet başlamış. söz, sağdan soldan derken, dönmüş, dolaşmış, yıldızlara, uzaya gelmiş dayanmış. tüccar kılığındaki padişah ilk insanın yeryüzünde görünmesinden tutmuş, dünyanın gizli kalmış bütün sırlarını anlatmış. uzayın sonsuz bir boşluk olduğunu, bu sonsuz boşlukta sayılamayacak kadar gezegen ve yıldızın bulunduğunu söylemiş. yüce padişahın yaptırmakta olduğu gözlemevi ve son derece geliştirilmiş teleskop sayesinde adı sanı bilinmeyen pek çok gezegen ve yıldızın keşfedileceğinden bahsetmiş. padişahlarına insanlığın şükran borçlu olduğunu belirtmiş.

  tüccar kılığındaki padişahın anlattıklarını sessizce dinlemekte olan köyün sahibi: insanlık padişahımıza neden şükran borçlu olsun? gözlemevinin yapımı için, teleskop yapımı için harcanan paralar nereden bulunuyor diye düşünmek gerekir. zaten zar zor geçinen halktan alınan vergileri olabildiğince arttırmak, üstelik dört beş sene sonrasının vergilerini zorla almaya çalışmak hangi kanunda vardır? bunun adı zorbalık değil de nedir? fakir fukaranın karnı mı doyacak sanki yıldız keşfetmekle? ebu salip o toplanan paraların birini taşa, on birini kuşa çevirirmiş, demiş.
  bu sözler yenilir yutulur gibi değilmiş. tüccar kılığındaki padişah, oturduğu yerden hırsla ayağa fırlamış. yanındaki iki adamı yerlerinden kalkmışlar, elleri kılıçlarında, kılıçları kınlarından yarı yarıya sıyrılmış vaziyette, tetikte beklemişler. şu haddini bilmez bu pervasızlığının hesabını canıyla ödemeliymiş. köyün sahibinin söyledikleri tüccar kılığındaki padişahın beyninde balyoz gibi patlamış. gözlerinin beyazı kaybolmuş: - yüce padişah hakkında nasıl böyle konuşursun? devlete vergi vermek vatandaşlık görevidir. herkes bana ne derse uzayın sırlarını kim çözecek?

  köyün sahibi yer minderinde oturur vaziyette: devlete vergi vermek, fakat kazancına göre. bir devrin insanına bu kadar yüklenilmez. eldeki avuçtaki son kuruşu almak günahtır. uzayın sırlarının çözülmesi için uğraş verenler insanlığa büyük bir hizmet etmiş olurlar. bu çözüm birkaç yılda gerçekleşmez. bilim ve fen ilerledikçe hepsi birer birer çözülecektir. bunun için belki de yüzyıllar geçmesi gerektir. zamana ihtiyaç vardır, demiş. köyün sahibinin sözleri mantığa son derece uygunmuş. padişah durgunlaşmış: toplanan paraların birisi gözlemevi için harcanıyorsa, on biri kuşa nasıl çevriliyor?
  - her ayın son günü çuvallar dolusu kuş arabalar içinde acem şahına gönderilirmiş.

  padişah başka söz söylememiş. bir baş işaretiyle karşısındakini selamlayıp dışarıya çıkmış. iki adamıyla birlikte atlarına binmişler. başkente doğru hızla uzaklaşmışlar. köyün sahibinin iddia ettikleri doğru çıkar. padişahın ustaca hazırlanmış planı sayesinde, ayın son günü, acem şahına gönderilmek istenen arabalar içinde çuvallar dolusu altın para ele geçirilmiş. suçlular yakalanmış. ebu salip efendinin büyük bir palavracı olduğu, teleskop yapımından anlamadığı, yıldız mıldız keşfetmediği ortaya çıkmış. toplantılarda anlattıklarını ezberlemiş olduğu açıklanmış. ebu salip memleketindeki malını mülkünü sattırarak ele geçen parayı padişaha vermiş. böylelikle canı bağışlanmış. fakat ömrünün sonuna kadar gözetim altında kalacakmış. oldukça yüklü bir miktar olan bu paralar ile ayın son günü ele geçirilen altın paralar eski sahiplerine, yani halka geri verilmiş. acılar hafifletilmiş..

  su gibi akıp gidenin adı zamanmış. zaman içinde padişah ile iki adamı kıyafet değiştirerek sık sık köy ağasının evinde misafir kalmaya başlamışlar. bu görüşmeler süresince ne tüccar kılığındaki padişah köy ağasına kendisinin padişah olduğunu söylemiş, ne de köy ağası tüccarın padişah olduğunu ilk günden beri bildiğini ona hissettirmiş. yıllarca her konuda bilgi alışverişinde bulunmuşlar. köy ağasının daima halk için, halktan yana olan istek ve düşünceleri ön plana alınmış. bu istek ve düşünceleri uygulamak genelde çok basitmiş. gezegenleri ve yıldızları bir tarafa bırakan padişah halkının mutluluğu için çalışmış.

  son

  yazan: serdar yıldırım