homeros

Kimdir?

antik çağ'da yaşamış iyonyalı ozan. ilyada ve odysseia destanlarının derleyicisi olduğu kabul edilir. smyrna (izmir) bölgesinde yaşamış olduğu sanılmaktadır. yaşamı hakkında çok az bilgi vardır. homeros antik yunancada cins isim olarak "köle" anlamına geliyordu. kendisinden çok sonraları gelen klasik çağ yazarlarınca truva savaşı sırasında yaşadığı rivayet olunmuştur. ayrıca mö 8. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olduğu da tahmin edilmektedir. ingiliz bilim adamı george thomson tarih öncesi ege adlı eserinde yaptığı incelemeler sonucunda homeros'un doğduğu yer olarak en yüksek olasılığın sakız adası olduğunu belirtir. sonra ise diğer bir yüksek olasılık olan smyrna'ya (bugünkü adıyla izmir) vurgu yapar. ancak gerçekte homeros isimli bir şair yaşadıysa bile bu destanları yaratan veya derleyen tek bir ozan olmadığını düşünen araştırmacılar da vardır. hayatıyla ilgili bir başka rivayet ise kör olduğudur.  1. efsanevi yunan epik şairi, rivayete göre kör bir ozan ve ilyada ve odyssey adlı eserlerin yazarı. ilyada truva kuşatmasını anlatır ve odyssey bu kuşatmadan dönen ulysse' lerin maceralarını anlatır. her ne kadar şiirlerin kaynakları hakkında bir çelişki bulunsa da (günümüzde eski sözlü geleneğin birkaç ozanının kökünden geldiğine inanılır), daha sonraki batı edebiyatının üzerinde büyük etkisi olan nirengi noktalarıdır.