ihtiyaçlar hiyerarşisi - youreads

  1. maslow teorisi veya maslow'un gereksinimler hiyerarşisi, abd'li psikolog abraham maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan psikolojisi teorisidir.

    hiyerarşinin en üst basamağında kendini gerçekleştirme ihtiyacı yer alır. ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ihtiyaçlar en alt düzeyden başlayarak sırasıyla fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi (ait olma) ihtiyacı, saygı (statü) ihtiyacı, bilme-anlama ihtiyacı, estetik ihtiyacı ve en üst düzeydeki ihtiyaç olan kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır.

    bu hiyerarşiye göre alt düzeydeki ihtiyaçlar (en azından bir miktar) karşılanmadan üst düzeydeki ihtiyaçlar hissedilmez. örneğin sevgi ihtiyacını karşılayamayan bireyde saygı ihtiyacı ortaya çıkmaz.

    pek çok insan bu piramidin (hiyerarşinin) en alt basamağında yaşayıp, ölür.