ikametgah - youreads

  1. arapça kökenli "ikâmet" sözcüğü ile farsça kökenli "-gâh" ekinin bileşiminden oluşan ve yerleşge, konut anlamlarına gelen türkçeleşmiş sözcük.