italyan cezvesi - youreads  1. kahve yapmak için, buharlaşan suyun tekrar su haline dönmesi mantığı ile çalışan alet.