jugendstil - youreads

  1. Jugendstil, art nouveau sanat akımının Almanca konuşulan ülkelerde hakim olan türü olup, ismini 1896 yılında Georg Hirth'in (1865-1902) kurduğu dergi Jugend'den (Gençlik) almıştır.

    Asıl temeli Yeni Sanat olan, 1896 yıllarında Almanca konuşulan bölgelerde mimari bir akım olan Jugendstil, 1906-1914 yıllarında doruk noktasına ulaşmıştır. 1920’lerde önemini yitiren akım başka isim ve değişikliğe uğrayarak devam etmiştir.

    Otto Wagner, Gustav Klimt ve Josef Hoffman gibi ünlü mimarlar Jugendstil çalışmalar yapmışlardır.

    kaete hamburger, rainer maria rilke'nin erken şiirlerinde jugendstil'in tatlı bir melodisi olan dilin görüldüğünü söyler.