1. 1 mart 2006 tarihinde, kullanmak üzere kendisine tahsis edilen kastamonu lisesi eski binasının çevre binalarla birlikte (kastamonu hükûmet konağı, kültür ve turizm müdürlüğü sergi binası ve cumhuriyet meydanı) restorasyon geçirmesiyle birlikte temelleri atılan devlet üniversitesidir. akademik eğitime şehir merkezinde bulunan ankara gazi üniversitesi'ne bağlı eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinin "kastamonu üniversitesi" adıyla özerklik kazanmasıyla başladı.

    devam eden senelerde üniversitenin ana yerleşkesi şehrin kuzeykent yakasında bulunan tepelik ve çıplak bir arazi üzerine kuruldu. ana yerleşkenin büyük bölümü 2009-2010 senelerinde faaliyete başladı. 2015 yılı itibarıyla kastamonu üniversitesi, 13 fakülte, 13 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ve 2 enstütüden meydana gelmektedir. yeni rektörlük binası, kuzeykent yerleşkesindedir. şehir merkezinde bulunan eski rektörlük binası ise üniversite rektörlüğünün resmî davet salonu olarak kullanılmaktadır.

    üniversitenin web adresi: https://www.kastamonu.edu.tr/

    ayrıca (bkz: apartman üniversite)
  2. en güzel 2 yılını geçirdiğim üniversite...