• izledim
  • izlemek istiyorum
 • youreads puanı (8.70)
kibar feyzo - atıf yılmaz
sevdiği kız olan gülo ile evlenmek isteyen feyzo başlık parasını toplamak için istanbul'a gider.şehirde gördüklerinden sonra aslında maho ağa'nın köylüleri köle gibi kullandığını anlar ve ağa'ya karşı mücadeleye girişir. feyzo, köylüleri feodal sisteme karşı ayaklandırır, onların bilinçlenmesini sağlar. ancak ağa'yı devirmek pek de kolay olmayacaktır.


 1. senaristi ihsan yüce olduğundan içerisinde bol bol siyasi göndermeler olan film. özellikle şehirde geçen kısımlarda duvar yazıları dikkat çekmekte.
  feyzo, inşaatta çalışırken haftalığının neden eksik olduğunu sorunca aldığı cevap bir çeşit mesaj veriyor diyor ki: "örgütlenin".
  -benim para niye diğerlerinden niye eksik?
  +onlar sendika'lı
  -ben de harran'lıyım
  izleyiciye mizah ile sosyal mesajı direkt sunmuştur.


  ayrica faşo ağanın köylülere söylediği; "ula şurada 141 142 başsınız!" cümlesi dönemin ceza kanunun 141. ve 142. maddelerine bir göndermedir.

  o maddeler ise;
  madde 141/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmeye matuf cemiyetleri her ne suret ve nam altında olursa olsun kurmaya tevessül edenler veya kuranlar veya bunların faaliyetlerini tanzim veya sevk ve idare edenler veya bu hususta yol gösterenler sekiz yıldan on beş yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılırlar. bu kabil cemiyetlerin birkaçını veya hepsini sevk ve idare edenler hakkında ölüm cezası hükmolunur.

  madde 142/1. fıkra: sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü tesis etmeye veya sosyal bir sınıfı ortadan kaldırmaya veya memleket içinde müesses iktisadi veya sosyal temel nizamlardan herhangi birini devirmek veya devlet siyasi ve hukuki nizamlarını topyekun yok etmek için her ne suretle olursa olsun propaganda yapan kimse beş yıldan on yıla kadar ağır hapis cezası ile cezalandırılır.

  görüldüğü üzere bu kanunlar komünizme karşı alınan bir tedbirdir. ihsan yüce ise çok güzel bir gönderme yapmıştır. ayrıca kendisi senaryo dışında filmde 'hacı hüso' rolünü oynamıştır.

  film ise bu toprakları anlatan ender eserlerden biridir. feodalizmden kadın sorununa kadar birçok yaraya dokunan eser, temel olarak iktidar olgusunu sorunsallaştırmış, bunun mizahi bir portresini çizmiştir. defalarca izlenmesine rağmen hala gündemde olması bu yüzdendir.
 2. osman şahin'in fareler öyküsünden uyarlanan bu filmde, komedi kisvesi altında yılmaz güney'in filmleri kadar sosyalizm propagandası yapılabildiğini görüyoruz. demek ki o yılların pek keskin sansürü komedilerde biraz ağırdan alıyordu.

  !---- spoiler ----!

  bu arada öykünün başlığı fareler, ama filmde fare yok derseniz, haklısınız. senaryo yazılırken, çekim takvimi farelerin tarlalara dadandığı mevsime yetiştirilemeyeceği için mecburen feyzo'yla bilo'nun kavgaları ve ağa'nın işe girmesi başlık parası üzerine bağlanmış. teknik bir aksaklık yani.

  !---- spoiler ----!
 3. arzu filmin mavi boncuktan sonra en iyi oyuncuları topladığı filmlerden biridir.kemal sunal,müjde ar,şener şen,ilyas salman,erdal özyağcılar,adile naşit,ihsan yüce.filmdeki hikayeye bakılırsa senaryoda ihsan yüce'nin katkısı vardır çünkü kendisi sosyal meseleler üzerine ciddi mesai harcayan ve bunu sinema dilinde rahatça ifade edebilen nadir sanatçılardandır.bazı film olur ki mesaj kaygısı öne geçer propaganda kısa filmi izlemiş olursunuz ama kibar feyzo'da tam da bu toprakların hikayesini anlatır.sevda hikayeleriyle değişim arzusu birbirinden ayrı değildir.
 4. hacı hüso'yu canlandıran (bkz: ihsan yüce) nin kaleminden çıkma bir şaheser. mekan olarak hatay'ın reyhanlı ilçesinde çekilmesi de değişik bir not olarak burada kalsın. ayrıca, hala kullandığımız bir sürü repliğin geçtiği filmdir. feyzo ile köyün hoca arasındaki abdest alma sahnesinde geçen pazarlık sahnesi dinde pazarlık sünnettirden kaynaklanıyor galiba.
 5. karmaşık kuramsal söylemlerle ya da anlaşılması uzak tanımlamalarla yaratılabilen kısıtlı farkındalığa inat ağır bir feodal düzen eleştirisini; üst perdeden siyasi argümanlara gerek duymadan, doğrudan yaşama ilişkin pratik düzlemde güzel bir mizahla yaşatarak farkındalık yaratan güzel film.