konsültasyon - youreads

  1. tıpta, çeşitli dallarda uzman olan hekimlerin, tam aydınlatılmamış bir vaka yahut teşhisi zor bir hastalık karşısında yaptıkları fikir alışverişi. istişare.


    tıptaki bilgilerin son derece artması, bir hekimin her konuda azami bilgiye sahip olmasını imkansız kılmıştır. buradan uzmanlık dalları doğmuş, hatta uzmanlık dalları da kendi içlerinde bölümlere ayrılmıştır. konsültasyon, çeşitli durumlarda başvurulan bir yoldur. psikiyatrik (ruhi) bozukluklar gösteren bir hastada dahiliye uzmanı bir hekimin teşhisi ve görüşleri yetersiz kalabilir. hastanın belirtileri onu şaşırtabilir. böyle durumdaki hekimin yapacağı iş "psikiyatrik konsültasyon" isteğinde bulunmaktır. bir ruh hastalıkları uzmanıyla beraber fikir alışverişinde bulunarak teşhise gitmek, bu durumda, en emin yoldur. bu şekildeki örnekler birçok dallar arasında çoğaltılabilir. hastada uygulanacak ameliyatın yapılıp yapılmaması veya ameliyat tekniğinin ne olacağı da cerrahlar arasında yapılan konsültasyonda belirlenir. ameliyatlardan başka çeşitli hastalıklarda uygulanacak tedavilerde hekimler arasında yapılan istişareyle tespit edilir.


    ancak ülkemizde pek çok alanda olduğu gibi tıp alanında da bu durum kötüye kullanılmakta mesela uğraştığı zaman ya da çeşitli açılardan bir başka hastadan zor olan hastalardan kurtulmaya çalışan doktorların konsültasyon kağıdıyla hastalarını bir başka doktora (kaba tabirle) iteleyerek yerine başka hasta alabilme taktiği haline de gelebilmektedir. dileriz ki doktorlar işlerini insanların daha mutlu olabilecekleri bir dünyayı sağlamak adına yapar ve hastalarını para kazanmanın ötesinde hayatındaki bir aksaklığı düzelttikleri ve kendilerine de bir şekilde hayat döngüsünde yardımcı olacakları insanlar olarak görürler...