1. marx'ın terimiyle küçük kentsoylular. orta sınıf dediğimiz orta burjuvaziyi oluşturan halktır.
    bu sınıf kentte ve köyde kapitalist üretim ilişkilerini temsil eder.proletaryaya karşı kararsız bir tutum içerisindedir.yabancı sermayenin darbeleri ile toprak ağalarının baskısı altında canı yanınca devrim gereğini duyar ve emperyalizme karşı,devrimci bir hareketten yana olur.ama içeride proletaryanın militan eylemi,dışarıda büyük burjuvazi durumuna ulaşma umudunu tehdit ettiğini hissedince devrime karşı kuşkulu bir tavır takınır.

    orta sınıfın yönettiği küçük burjuvalar ise mülk sahibi 'köylülerdir'.bu sınıf zamane teknik meslek edinmişleri,esnafları,memurları da kapsar.küçük ölçekli de olsa üretimle uğraştıkları için dikkate alınmaya değerler.aynı zamanda orta sınıfa emeğini sattıkları için burjuvazi tarafından kendine güvence ister.devrimden korkarlar.