küllerinden doğan dil ve roman - mehmed uzun - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
Yazar Mehmed Uzun
küllerinden doğan dil ve roman - mehmed uzun
"küllerinden doğan dil ve roman", mehmed uzun'un 1997-2004 yılları arasında, yerli-yabancı pek çok gazete ve dergide yayınlanmış söyleşilerinden oluşan bir derleme. necmiye alpay'ın önsözüyle sunduğumuz "küllerinden doğan dil ve roman", uzun'un edebiyat, sanat ve politika ekseninde gerçekleştirdiği, modern bir kürt roman dili yaratma, evrensellik, çokkültürlülük ve çokdillilik üzerine düşüncelerini bütün açıklığıyla ortaya koyuyor. uzun, yalnızca kürt dili ve edebiyatı açısından değil, türkiye ve dünya edebiyatı açısından da yaşamsal önemde bir yazar. modern kürtçe roman dilinin yaratıcısı olması bu sav için gerekli dayanağı sağlamaya bir başına yeterli. ama bundan bağımsız düşünülebilirse, romanları da öyle; özellikle son romanı dicle ikilisiyle birlikte. üçüncü bir dayanak daha var: uzun'un, poetikasını net bir biçimde ortaya koyduğu edebiyat dışı yazı ve söyleşileri. -necmiye alpay-
  1. mehmed uzun'un kürtçe edebiyat yaratırken aklından geçenleri ve kafasına koyduğu amaçları aktaran yazılarından ve röportajlarından oluşturulmuş derleme bir kitap.
    söz konusu yazılar farklı zaman diliminde farklı mercilere verilmiş olduğundan bazı şeylerden tekrar tekrar bahsettiğini düşündürüyor ancak bu da yazarın edebiyat algısı ve dünya görüşü kapsamında önemli fikirlerini iyice anlamamızı sağlıyor diyebiliriz.