kuvad sendromu - youreads  1. erkek loğusalığı ya da sempatik hamilelik. kelime fransızca "kuluçkaya yatmak"tan geliyor. erkeğin eşi hamileyken onunla beraber hamilelik belirtileri göstermesi durumu. ülkemizde güneydoğu bölgesinde ve dünya genelinde ise akdeniz kıyılarında özellikle yunanistan'da yaygın olarak görülür. zamanla erkeğin normal hamilelik dönemlerine uygun olarak karnı şişer, aş erer, duygusal anlamda dengesizlik yaşar ve doğum anı geldiğinde ise doğum sancıları çekmeye başlar. anne-baba beraber doktor muayenelerinde iken erkek anneye göre daha stresli ve endişeli olabilir. anne doğumu gerçekleştirip iyileştikten sonra dahi babanın hala eski haline dönememiş olması mümkündür.

    eski çağlarda doğacak bebeği kötü ruhlardan korumak için baba, anne doğum sancısı çekerken ruhların bir nevi yönünü şaşırtmak için bir yatağa uzanıp doğum sancısı çekiyormuş gibi yaparmış. bu tarz geçiş törenlerinin insanların değişen hayatlarına -aileye yeni bir bireyin katılıyor olması- daha kolay uyum sağlamaları için önemli bir unsur olduğu düşünülüyor. sendrom, bir baba figürüne sahip olmayan erkeklerde daha sık yaşanıyor.