lento - youreads  1. üzerlerine gelen duvar yüklerini taşıyabilmek için kapı, pencere açıklıklarının üstlerine konan demir ya da betonarme kirişlere verilen addır.