1. dark side bilinmeden mümkün değildir.
  2. eti form mottosuymuşçasına