1. ölünün yerini belli eden, mezarın başına dikilen taş. orta asyada yaşamış atalarımızdan kalan bir gelenektir aslen. islam dininden değil şamanizmden gelir. örneğin arap ülkelerinde mezar taşı geleneği yoktur, kişi toprağa karışır yani yeri belli olmaz ancak anadoluda mezarlara süslü ve yazılı mezar taşları dikilir. osmanlı döneminden kalan taşlara baktığımızda özellikle rütbeli kişilerin mezar taşları oldukça estetik ve ihtişamlı yapılmıştır.
    ancak bu konudaki en büyük sıkıntımız takdir edersiniz -ki sıklıkla dile getirilir- şudur:
    (bkz: dedelerimizin mezar taşını okuyamıyoruz)