murat bardakçı

Kimdir?

murat gökhan bardakçı, 1955 yılında istanbul'da doğdu, ekonomi öğrenimi gördü. musikiye dr. selahattin tanur'la tanbur ve eser meşkederek başlayan murat bardakçı, tanur'dan "icazet" aldı, ekrem karadeniz'le teori, teori tarihi ve ses sistemi üzerine çalıştı, fahire fersan ve vecdi seyhun'dan yararlandı, ilgi alanını daha sonra musiki tarihine yöneltti. abdülbaki gölpınarlı'dan şarkiyat kaynakları ve metodolojisi alanlarında büyük ölçüde faydalandı, bu arada türk ve islam müziği'nin tarihiyle ilgili kitap, belge, fotoğraf, film ve ses kaydı gibi arşiv malzemesi topladı, geniş bir nota kolleksiyonu oluşturdu.  türk müziği tarihi'yle ilgili çok sayıda araştırması yayınlanan murat bardakçı, hürriyet gazetesi yazarlarındandır.  1. bilgi açısından dolu ancak biraz agresif ve kendi doğrusundan başka doğru kabul etmeyen gazeteci, araştırmacı ve tarihçi.
  2. tarihçi olduğunu kendisi bile kabul etmeyen tarih yazarı. filhakika akademik bir altyapısı yoktur, babasından öğrendiği eski yazı, yurtdışında geliştirdiği arapça ve farsçası, en önemlisi de osmanlı ailesinin torunlarının dostluğu sayesinde bazı önemli belgeleri yorumlayıp gazetede yayınlar. işi budur. bu durumun eksisi, siyasi yorumları biraz duygusaldır (özellikle baas hareketlerine bakışı, zira ortadoğu hanedanları osmanlı'yla akrabaydı hep). artısıysa, gazeteci sıfatıyla alamayacağı birçok kaynağa arkadaş sıfatıyla erişebilir.

    ayrıca kendisi babamın lisede bir üst sınıfında okumuştur. babam "edebiyat şubesinde okuyan tek inek" olarak kendisini söylerdi.