1. peki.

    peki tüm küfürlerin anasıdır.
  2. saçma