nika isyanı - youreads  1. 532 tarihinde imparator ı.justinianos'a karşı gerçekleşmiştir. bizans imparatorluğunun gördüğü en büyük ayaklanmalardan biridir. ayasofya dahil başkentin büyük kısmı hasar görmüştür. esas itibariyle ekonomik ve daha çok mavi ve yeşillerin çekişmesi ile dini sebeplere dayanır. 6 gün süren isyanda imparator başkentten kaçmayı düşünse de theodora'nın etkili konuşmaları neticesinde mücadele etmeye karar vermiştir.

    belisarius gibi bir komutana sahip imparatorluk ordusu nihayetinde hipodromda 30 bin asiyi öldürerek bu ayaklanmaya son vermiştir. ayaklanmadan sonra ise geriye yeniden imar edilmek zorunda olan bir başkent kalmıştır.
  2. isyan kavramı incelendiğinde göz önüne alınması gereken bir olay. bu örnekleri ister roma'dan ister günümüz türkiyesinden alalım aynı. roma ister cumhuriyet döneminde olsun ister yeni roma döneminde pek çok isyanla başa çıkmak zorunda kalmıştır. bu isyanların nerelerde çıktığı çok önemli ama. eyaletlerde çıkan isyanlar ile hükümetin kalbinde çıkan isyanların etkileri bambaşka. aristonikos ayaklanması anadolu çıktı ama ayaklanma boyutu inanılmaz büyük. yine de devletin otoritesini sarsmamıştır. nika ayaklanması görünürde sudan bir sebepten çıkarak imparatorun kaçmasına neden oluyordu. çünkü başkentteydi. bunu günümüze uyarladığımızda da aynı. türkiye'de isyan değil ama pek çok olay patlak veriyor. bunlar genelde doğuda olduğu için üzüntümüzü paylaştık son yıllara kadar. burnumuzun dibinde bir olay olduğunda bu birçoğumuzda katharsis yarattı. nika isyanı da aynı bu etkiyi göstermiştir.

    sebepleri için de pek çok farklı yorum vardır. yarışlarda imparator bir tarafa hamilik yaptığı için patlak verdi denir popüler yorumlarda.
    sezgi