opia - youreads

  1. günlük yaşamda biriyle göz teması kurduğumuzda hissettiğimiz belirli belirsiz duygu yoğunluğudur. biriyle göz göze geldiğimizde kendimizi hem savunmasız ve tedirgin, hem de karşı koyabilir ve güvende hissetmemizdir.

    genelde eşzamanlı düalist bir duygu oluşumu vardır. yabancı biriyle göz göze gelince, o anda kendimizi tedirgin hissetmemizin sebebi karşı tarafı bir tehdit unsuru olarak algılamaktan, aynı zamanda kendimizi güvende hissetmemizin sebebi ise o an için yalnız olmadığımızı, olası bir sıkıntıda orada başka birinin daha olduğunu fark etmekten kaynaklıdır.

    yunancada yazılışı bakımından aynı olan, ama farklı anlamlar taşıyan opia sözcükleri baz alınarak türetilmiştir ve kavramı bu yönüyle ele aldığımızda "esrarlı gözlerin etkisi" gibi bir anlam verir.

    (bkz: the dictionary of obscure sorrows)