ozon tabakasının korunmasına dair viyana sözleşmesi - youreads

  1. ozon tabakasının incelmesine sebep olan kloroflorokarbon gazlarının üretiminin ilk kez sınırlandırıldığı uluslararası antlaşma.

    1977 yılında birleşmiş milletler bünyesinde ozon tabakası için bir komite kurulmuştur: coordinating committee on the ozone layer (ccol). bu komitenin 8 yıllık çalışması sonucunda 1985 yılında işte bu viyana sözleşmesi imzalanmıştır.