paper - youreads  1. akademi dünyasında makale, konferanslara sunulmak için gönderilen bildiri, makaleler de "conference paper" olarak geçer.