1. değer arttırımı; ülke ekonomisinde dış dengeyi sağlamak için başvurulan yollardan biri olup, ulusal paranın yabancı ülke paraları karşısında değerinin yükseltilmesidir. bir başka ifadeyle, ülke parasının değerini, altına ve dövize göre yükselterek yeniden ayarlamaktır. devalüasyon kavramının zıttıdır. (bkz: devalüasyon)

    revalüasyon uygulanarak, bir ekonominin ithalat (dış alım) yapabilmesi kolaylaştırılmakta, ihracat (dışa satım) yapabilmesi de zorlaştırılmaktadır. genellikle ödemeler dengesi fazlası veren ülkelerin başvurduğu bir iktisadî işlemdir. revalüasyonda amaç; ödemeler dengesi fazlalıklarını eriterek, bu fazlalıklar sebebiyle ortaya çıkabilecek enflasyonu ^:enflasyon^ önlemektir.