sekhet eanach - youreads

  1. antik mısır tıp alanında gelişmelerin görüldüğü ilk medeniyet olarak biliniyor.
    yaklaşık 3000 yıl öncesine ait hiyerogliflerde, firavun'un burnuna uygulanan bir tedavide adı geçen sekhet-eanach ise eskı mısır'ın ilk doktoru olarak belirtiliyor.
    antik mısır'da yaşamış en önemli doktor unvanını alan sekhet, en büyük doktor anlamına gelen imhotep sıhhat ve deva tanrısı unvanlarını da almıştır.