seyreyle güzel mevla neler eyler - erenler'in deyişi ( anonim ) - youreads

 1. seyreyle güzel kudret-i mevlâ neler eyler
  allah’a sığın, adl-i taalâ neler eyler

  canan’a gönül vereli ben candan usandım
  hem düşeliden derdime dermandan usandım

  suları şikest, meyleri kalp hazreti hak’tan
  bir ane değin ettiğim isyandan usandım

  meyl eylemezem gayrisine tevbeler olsun
  bu ane değin ettiğim isyandan usandım

  pervane gibi yanmağı ister deli gönlüm
  her şam-u seher ah ile efgandan usandım

  kalmadı firak giryesine sonra mecalim
  vuslat dilerem yâr’ime hicrandan usandım

  işk ile enes oldı gönül geçdi sivadan
  ben sohbet-i nas ülfet-i yârandan usandım

  çün zerre vefa bulmadım ihvan-ı zemandan
  şol yüzleri dost özleri düşmandan usandım

  vird edeyim ismi’n hemen hayret-i hakk’ın
  kesret ile ünsiyet-i insandan usandım

  kuddûsî’ye vahşet golüben cümle sivadan
  der her ne ki ağyar var ise andan usandım

  kuvvetle muhtemel niğdeli ahmet kuddisi efendi
  veya
  bir ihtimalle erzurumlu alvarlı efe efendi 'ye ait olduğu sanılan bektaşi deyişidir.