1. sezar, (bkz: roma imparatorluğu) nda verilen bir ünvandır. bizdeki karşılığı olarak "kayser-i rum" denebilir. ruslardaki "çar" ünvanı da sezar yerine kullanılmıştır. germenlerda^:almanlar^kullanılan "kaiser" de bu ünvanın karşılığıdır.

    kayseri adının latince sezar, almanca kaiser, arapça kayseriyye'den geldiği rivayet edilir.
  2. miladi takvimin asıl mucididir, ve ilk ayı marttır.mart ayı doğanın canlandığı,karların eridiği ve orduların sefere çıktığı aydır.papalık bunu düzenleyerek kullanmaya devam etmiştir.
    caner
  3. roma cumhuriyetinin bir imparatorluğa dönüşmesinin temellerini atmıştır. galyanın fatihidir. başarılı bir kumandan olmanın yanı sıra çıkarcı ve zekidir. kendisinin ön planda olduğu iç savaşta galip gelen taraf olmuştur. 15 mart mö 44 yılında ise oğlu olarak kabul ettiği brütüs ve tayfası tarafından senatoda öldürülmüştür. buna karşın varisi gaius julius caesar octavianus, sezarın istediği imaratorluğu kurmuş ve ilk imparator olmuştur. tarihte bok yoluna giden önemli isimlerdendir.
    wolf
  4. eşcinsel olmadığı halde, kendi emelleri için bunu kullanmıştır. evet.