1. tehlikeli olmayan, genellikle metallerden yapılma, arkasında barut bulunan küçük metal bilyeleri çok hızlı harekete geçirebilen alet.