sosyal isyancılar - eric hobsbawm - youreads

    • okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (7.00)
sosyal isyancılar - eric hobsbawm
e. j. hobsbawm'ın bu incelemesinin orijinal adı olan "bandit" sözcüğünün sözlük karşılığı: haydut, eşkıya, yolkesen. oysa yazar bu sözcükle tarihin belirli dönemlerinde, özellikle kapitalist ekonomiye geçiş dönemlerindeki toplumlarda ortaya çıkan ve çoğu kez politik rol oynayan kanundışı insanlarla ilgili bir genellemeyi yansıtmak istemiştir. bunun yanı sıra bu insanların ortak özelliklerini göz önünde bulundurarak onların nesnel bir sınıflandırılmasını yapabilmek için de toplumdaki konumlan, sınıfsal kökenleri, oynadıkları politik rol, yaşadıkları tarih dönemine göre, bu kanun dışı kişileri ayrı ayrı kavramlarla açıklamıştır. biz bu kavramları dilimize mümkün olduğu kadar aslına uygun ve aynı özellikleri yansıtacak şekilde aktarmaya çalıştık. bu arada bandits sözcüğüyle yapılmak istenen genellemeyi de arapçadan dilimize giren eşkiya sözcüğüyle karşıladık. bu sözcük aslında 'şaki' kelimesinin bir çoğulu olmakla birlikte yapısı türkçenin çoğul kalıbına uymadığından tekil gibi kullanılmaktadır. dilin yapısına bir uyum olarak kabul ettiğimiz bu yanlışı bilerek benimsedik ve eşkiya sözcüğünü 'lar' ekiyle bir kez daha çoğaltarak incelemede geçen bandits kelimesini 'eşkiyalar' olarak dilimize aktardık. amacımız kavram kargaşalığı yaratılmaksızın incelemede belirtilen her tip kanun dışı insanı aynı açıklıkla dilimize aktarmaktı. (açıklama bölümü s.7)


  1. "bandits"in iki çevirisi bulunuyor. necati doğru, "sosyal isyancılar" başlığıyla çevirmiş, 1995'te sarmal yayınlarından çıkmış. bendeki çevirisi agora kitaplığından 2011 yılında "eşkıyalar" adıyla yayınlanan, çevirmeni osman akınhay.
    mutlu