tehlikeli oyunlar - oğuz atay - youreads

  • okudum
  • okuyorum
  • okumak istiyorum
 • youreads puanı (9.38)
Yazar oğuz atay
tehlikeli oyunlar - oğuz atay
kişinin kendiyle savaşmasını ve yenmesini, kendini dönüştürmesini hayati bir sorun olarak algılamaya çağıran, çarpıcı ve sarsıcı bir roman. romanın baş kişisi hikmet benol, toplumdaki yoğun kargaşanın temelinde yatan gerçekliği araştırırken, gerçeklerle içtenlikle ilgilenmenin toplumu yönetenlerce tehlikeli görüldüğünü seziyor ve 'oyun oynuyormuş gibi' ilgilenmenin ve yaşamanın yollarını araştırıyor. ve hem 'tehlikeli' hem de 'oyun'la dolu bir yolda gidebileceği son noktaya kadar ilerliyor... (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)


 1. "nev-i beşer maişetini merak ve tecessüsle temin eder."
 2. "akıl ve ruh proleteryasının en büyük akılsızlığı, akıl ve ruh burjuvazisinin nimetlerine kavuşacağını umarak onlara hizmet etmesi ve bu sırada kaçınılmaz istismar kanunları yüzünden zayıf aklını ve ruhunu da parça parça onlara kaptırmasıdır."
 3. "mücadele-yi nizam-ı içtimaiyeden izzeti ikbal ile sarfı
  nazar ettim
  aşka gömüldüm gittim
  zira tarz-ı selefe tekaddüm ettim, bir başka lisan tekellüm
  ettim"
 4. "imkansızlık duvarının önünde ağlıyorum"
 5. "ben ölmek istemiyorum. yaşamak ve herkesin burnundan getirmek istiyorum."