1. "favori olmayan ancak çekinilen", bi' nevi "sürpriz at" manasında kullanılan tabir.