vav - youreads

vav


  1. arap alfabesinin yirmi yedinci harfi...
    tasavvuf edebiyatındaki anlamı ise bilge insan olara karşımıza çıkar.

    insan bilgiyle yüklendikçe mütevazileşir ve bilginin ağırlığı ile başını eğer. tıpkı bir dolu başak gibi görünür ve olgun davranışlar gösterir. işte bu sembolist bakış açısı vav harfine böyle bir anlam da kazandırır.