veksilloloji - youreads

  1. veksilloloji veya bayrakbilim bayrakların tarihini, renklerini, sembollerini ve kullanımını araştıran bilimsel alandır. sözcüğün kökeni latince "bayrak" anlamına gelen vexillum ile yunanca'daki "araştırma, çalışma" eki olan -loji'ye dayanmaktadır.