1. yazar bu savını kanıtlayabilmek için öncelikle güç analizi yaparak örneklem boyutunu belirlemiş, alfa: 0.05 ve 1-beta:0.8 alınmış, sonrasında her iki sözlükten yeterli vaka random olarak toplanmış ve ki kare testi ile karşılaştırılmış, sonuçlarının or için güven aralığı dahilinde olup olmadığını kontrol ederek bu sonuçları bizlerle paylaşmıştır. bu kadar kesin konuşabildiğine göre kanıt göstermeden sallayacak hali yok ya, daha neler, malum sözlükler gibi mi burası?
  2. kanın cehenneme dediğim önerme.
  3. ağını kurmuş kurbanını gözleyen örümcek misali, dişi yazarların başlığa tepki dolu yorumlar yazıp kendilerini belli etmesini bekleyen yazarın iddiası. :)

    tuzağa düşmeyin bacılar!
  4. youreads' ın amacını, felsefesini anlamamış youser beyanıdır. buraya bilgi paylaşmaya ya da bilgi almaya geliyorsun. kimden geldiğinin önemi var mı?
  5. her zaman bekleriz canım kardeşim dediğim fal sonucu.
  6. kültür ve bilginin cinsiyeti olmadığı için önemsiz orandır.
  7. sosyal deneyin bir sonucu olma ihtimalini düşündüğüm durumdur. ^:swh^